Rudraksha

Rudraksha

EKADASHA


900/-

DASHAMUKHI


900/-

NAVAMUKHI


900/-

ASHTAMUKHI


900/-

SAPTHMUKHI


1100/-

Gowrishankar Rudraksha


3200/-
Not Applicable
Vishnugaruda
Rs.300
Ten Days
One Month

SHANMUKHI


900/-

PANCHAMUKHI


900/-

CHATHURMUKHI


900/-

THRIMUKHI


1100/-
-
-
-
-
-